Platforma e-Learningowa

Jesteśmy wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań edukacyjnych, realizowanych za pomocą nowoczesnych technologii. Nasza oferta skoncentrowana jest wokół szkoleń BHP, kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, specjalistycznych szkoleń dedykowanych, sposobów ich dystrybucji oraz usług wsparcia procesów e-kształcenia.